Nordiska mästerskapen i UV-foto 2014
  A - Makro
  B1 - Vidvinkel/normal med dykare, Östersjön
  B2 - Vidvinkel/normal med dykare, Färskvatten
  B3 - Vidvinkel/normal med dykare, Övriga nordiska vatten
  B4 - Vidvinkel/normal med dykare, Utomnordiska vatten
  C1 - Vidvinkel/normal utan dykare, Östersjön
  C2 - Vidvinkel/normal utan dykare, Färskvatten
  C3 - Vidvinkel/normal utan dykare, Övriga nordiska vatten
  C4 - Vidvinkel/normal utan dykare, Utomnordiska vatten
  D - Fisk
  E - Tema (rörelse)

created with igal2 2.1